Адекватне споживання фолатів є життєво важливим для клітинного поділу та гомеостазу завдяки суттєвій ролі коферментів фолієвої кислоти в синтезі нуклеїнових кислот, регенерації метіоніну, а також у окисленні та відновленні одновуглецевих одиниць, необхідних для нормального метаболізму та регуляції . Забезпечення коферментів фолатів in vivo головним чином залежить від кількості та біодоступності фолату, що потрапляє всередину, і від швидкості втрати сечовими та фекальними шляхами та катаболізмом. У періоди неадекватного споживання фолієвої кислоти або мальабсорбції біохімічні зміни, пов’язані з неадекватним статусом фолатів, призводять до порушень в метаболізмі з одним вуглецем. Ці аномалії (наприклад, гіпергомоцистеїнемія або гіпометилювання ДНК) можуть призвести до шкідливих наслідків, включаючи підвищений ризик деяких видів хронічних захворювань та порушень розвитку (наприклад, дефекти нервової трубки).

У разі дефіциту фолієвої кислоти всі реакції в одновуглецевому метаболізмі будуть різним чином порушені залежно від відносної спорідненості ферментів до відповідних молекул фолієвої кислоти. Коли на реакції метаболізму з одним вуглецем впливає дефіцит фолієвої кислоти, накопичуватимуться різні субстрати та метаболічні проміжні продукти, що може мати негативні наслідки. Наприклад, підвищений гомоцистеїн у плазмі крові під час дефіциту фолієвої кислоти асоціюється зі значно підвищеним ризиком розвитку численних типів судинних захворювань (Boushey et al. 1995, Rimm et al. 1998, Selhub et al. 1995). Патологічні механізми, які беруть участь, досі активно обговорюються.

Клінічно важкий дефіцит фолієвої кислоти дає специфічний тип анемії, мегалобластичну анемію (Lindenbaum and Allen 1995). Мегалобласти — це великі аномальні ядерні клітини, які є попередниками еритроцитів; при дефіциті фолатів вони накопичуються і виявляються в кістковому мозку. Ці клітини виникають внаслідок відмови попередників еритроцитів ділитися нормально. Анемія, що виникла в результаті, не є єдиним проявом зменшення ділення клітин. Також спостерігається зменшення кількості білих клітин і тромбоцитів. Існує загальне порушення клітинного поділу, пов’язане з роллю фолієвої кислоти в синтезі нуклеїнових кислот, що більш помітно в тканинах, які швидко діляться, таких як система кровотворення та клітини, що вистилають травний тракт (Lindenbaum and Allen 1995).

Недостатнє споживання фолієвої кислоти пов’язано з розвитком або посиленням деяких видів раку. Запропоновані гіпотези щодо ролі фолатів у канцерогенезі стосуються структури ДНК, стабільності та регуляції транскрипції; вони включають підвищену сприйнятливість ДНК до розриву ниток, неправильне включення урацилу в ДНК та гіпометилювання ДНК. Очікується, що дезінкорпорація урацилу в ДНК з хронічним дефіцитом фолатів підкреслює механізм відновлення ДНК і, таким чином, призведе до подальшого збільшення розривів ланцюгів ДНК та хромосомної нестабільності (Blount et al. 1997). Blount et al. Повідомляли про чутливість синтезу тимідилату людини до дефіциту фолатів. (1997), які спостерігали збільшення дезінкорпорації урацилу в ДНК лімфоцитів. У людей з дефіцитом фолатів підвищений вміст урацилу в ДНК супроводжується підвищеною частотою клітинних мікроядер, мірою пошкодження ДНК і хромосом (Blount et al. 1997). Дезінкорпорація урацилу помітно зменшилася за рахунок додавання фолієвої кислоти суб’єктам з дефіцитом фолатів, які відновлювали синтез тимідилату.

Зниження ризику дефектів нервової трубки внаслідок добавок фолієвої кислоти було остаточно продемонстровано контрольованими інтервенційними дослідженнями. Механізм, за допомогою якого адекватне споживання фолієвої кислоти знижує ризик під час вирішальної фази розвитку нервової трубки ембріона, невідомий. Збільшення споживання фолієвої кислоти, що збільшує концентрацію фолієвих коферментів у тканинах, може подолати невстановлений метаболічний дефект у виробництві білків та / або ДНК або регуляції експресії генів під час розвитку та закриття нервової трубки (FNB 1998).

Метаболізм фолієвої кислоти повинен адаптуватися під час вагітності до численних фізіологічних впливів плода та матері, які змінюються протягом гестації. Достатнє споживання фолієвої кислоти має важливе значення протягом усього періоду вагітності для забезпечення нормального росту та розвитку. У США повідомляється про докази, пов’язані із порушенням статусу фолієвої кислоти зі зниженою вагою новонароджених.

Довгострокова мета у визначенні потреб у фолієвій кислоті включає визначення споживань, які мінімізують шкідливі процеси, пов’язані з недостатнім споживанням, та оптимізують залежні від фолієвої кислоти реакції в метаболізмі та розвитку клітин.

 

https://academic.oup.com/jn/article/129/4/779/4721897


0 Comments

Добавить комментарий