Статини вважаються найкращими препаратами для зниження загального холестерину та холестерину ЛПНГ.

Розгляньмо деякі мінуси постійного використання статинів.

Добре задокументовано, що статини виснажують організм сильним антиоксидантом, коензимом Q10 (CoQ10). CoQ10 відіграє життєво важливу роль у правильному функціонуванні мітохондрій.

Здоров’я мітохондрій відіграє вирішальну роль у чутливості до інсуліну. Таким чином, пошкоджуючи мітохондрії, статини можуть призвести до резистентності до інсуліну.

Отже, статинові препарати виснажують весь важливий коензим Q10, що призводить до дисфункції мітохондрій. Це, у свою чергу, може фактично призвести до серцевої недостатності та діабету.

То що ж такого у статинах, що вони так добре працюють?

У клітинних дослідженнях і тваринних моделях статини надають сприятливий вплив на серцево-судинну систему. Інгібуючи утворення внутрішньоклітинних ізопреноїдів, статини пригнічують запалення судин та міокарда, сприятливо модулюють окисно-відновний стан судин та міокарда та покращують біодоступність оксиду азоту.

Суть у тому, що статини справді знижують смертність від серцево-судинних захворювань за рахунок зменшення запалення, але пам’ятайте, що це відбувається за рахунок підвищення резистентності до інсуліну.

Рандомізоване одно-сліпе плацебо-контрольоване паралельне дослідження було проведено у 44 пацієнтів, які приймали плацебо, та у 42, 44, 43 та 40 пацієнтів, які отримували аторвастатин у дозах 10, 20, 40 та 80 мг на день відповідно протягом 2 місяців.

Незважаючи на сприятливе зниження рівня холестерину ЛПНГ та аполіпопротеїну, лікування аторвастатином призводило до значного збільшення рівнів інсуліну натще та глікованого гемоглобіну, що відповідало резистентності до інсуліну у пацієнтів з гіперхолестеринемією.

Тому важливо твердо розуміти, що резистентність до інсуліну одна із головних чинників запалення.

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3096178/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3097389/

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2019.00532/ful

https://academic.oup.com/jes/article/4/8/bvaa057/5837624

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3016087/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25655639/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3394171/

https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/01.cir.0000033635.42612.88

https://www.nature.com/articles/nrcardio.2016.185

https://www.jci.org/articles/view/96139

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1483173/


0 Comments

Добавить комментарий